Zalo

Zalo

Chào mừng bạn đến với KẾ TOÁN PHƯƠNG UYÊN!

Hotline: 093 573 9868

Trang chủ / đào tạo kế toán / Đào tạo khóa học kế toán doanh nghiệp

KHÓA HỌC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

I. TỔNG QUAN KHÓA HỌC

1. Tên khóa học: KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN PHẦN MỀM MISA - KẾ TOÁN THUẾ.

2. Thời gian

 • Tổng thời gian khóa học: 105 - 126 giờ.
 • Thời gian buổi học: 2.5 - 3 giờ/ buổi.
 • Tổng số buổi học: 42 buổi.

Khóa học bao gồm 5 loại hình doanh nghiệp chia làm 3 khóa:

STT 

TÊN KHÓA HỌC  

SỐ BUỔI HỌC

HỌC PHÍ

GHI CHÚ

1

Khóa MISA cơ bản

16 buổi

2.300.000 VNĐ

Khóa Misa cơ bản dành cho các doanh nghiệp thuộc loại hình Thương mại và dịch vụ

2

Khóa MISA nâng cao

14 buổi

1.200.000 VNĐ

Khóa Misa nâng cao dành cho các doanh nghiệp thuộc loại hình: Sản xuất, Xây dựng và Xuất - nhập khẩu

3

Khóa kế toán thuế

12 buổi

2.500.000 VNĐ

 

 

3. Tài liệu học, đồ dùng học tập

 • Tài liệu học tập: Công ty cung cấp giáo trình cho học viên.
 • Đồ dùng học tập: Học viên cần chuẩn bị máy tính có cài phần mềm MISA.SME.2022 R13. Phương Uyên cung cấp bản quyền và hỗ trợ cài đặt nếu cần, phần mềm HTKK phiên bản 4.9.3.

4. Nội dung khóa học

4.1. Đối với khóa cơ bản và nâng cao

 • Giới thiệu về phần mềm MISA.SME.2022 R13.
 • Giới thiệu về bộ hồ sơ của 5 loại hình doanh nghiệp: Thương mại, Dịch vụ, Xây dựng, Sản xuất, Nhập khẩu.
 • Lý thuyết nguyên lý kế toán và hướng dẫn hạch toán trên phần mềm.
 • Thực hành hạch toán chứng từ trên phần mềm Misa.
 • Tính lương và hạch toán lương trên phần mềm.
 • Hướng dẫn một số hàm excel cơ bản của kế toán.
 • Hướng dẫn lên báo cáo tài chính, kiểm tra lỗi sai, xuất và in sổ sách.

4.2. Đối với khóa kế toán thuế

 • Tổng quan về thuế.
 • Học các luật thuế.
 • Thực hành làm các tờ khai thuế trên phần mềm HTKK.
 • Cách tối ưu thuế.
 • Hướng dẫn giải trình hồ sơ quyết toán thuế trước cơ quan thuế.
 • Hướng dẫn làm các công văn, văn bản giải trình thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

5. Chuẩn đầu ra khóa học

 • Kiểm soát được lỗi sai thường gặp khi hạch toán, lên được báo cáo tài chính.
 • Thành thạo về hạch toán trên phần mềm của 5 loại hình của doanh nghiệp.
 • Am hiểu các luật thuế.
 • Cách tối ưu thuế, lập các tờ khai thuế.
 • Tự tin giải trình các số liệu trước ban giám đốc và cơ quan thuế + bảo hiểm.

II. ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

1. Nội dung khóa học cơ bản trên phần mềm Misa

 Buổi  

Nội dung khóa học cơ bản trên phần mềm Misa

1-4

- Tổng quan về khóa học.

- Giới thiệu các phân hệ trên phần mềm.

- Lý thuyết nguyên lý kế toán, đi sâu hạch toán ngân hàng.

- Giới thiệu bộ hồ sơ công ty Thương mại - Dịch vụ.

- Tìm hiểu phân hệ ngân hàng .Thực hành các nghiệp vụ phát sinh trên phân hệ ngân hàng.

- Giao bài tập về nhà.

5-7

- Thảo luận, giải đáp với học viên BTVN.

- Lý thuyết nguyên lý về hàng tồn kho, đi sâu hàng hóa - các trường hợp mua bán đặc biệt

- Tìm hiểu phân hệ mua hàng hóa-dịch vụ trên phần mềm Misa.

- Thực hành hạch toán nghiệp vụ hàng tồn kho, các loại chi phí khác trên phần mềm.

- Chữa bài và giao bài tập về nhà.

 

8-10

Thảo luận, giải đáp với học viên BTVN.

- Lý thuyết nguyên lý về bán hàng.

- Tìm hiểu phân hệ bán hàng trên phần mềm Misa.

- Thực hành hạch toán nghiệp vụ bán hàng hóa - dịch vụ trên phần mềm.

- Chữa bài và giao bài tập về nhà

- Thảo luận, giải đáp với học viên BTVN.

- Tìm hiểu phân hệ CCDC &ndash Chi phí trả trước trên phần mềm Misa.

- Lý thuyết nguyên lý kế toán về CCDC - Chi phí trả trước.

- Thực hành hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên phân hệ CCDC - Chi phí trả trước.

- Chữa bài và giao bài tập về nhà.

- Thảo luận, giải đáp với học viên BTVN.

- Tìm hiểu phân hệ TSCĐ trên phần mềm Misa.

- Lý thuyết nguyên lý kế toán về TSCĐ.

- Thực hành hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên phân hệ TSCĐ.

- Chữa bài và giao bài tập về nhà.

11-15

- Thảo luận, giải đáp với học viên BTVN.

- Lý thuyết nguyên lý về lương và các khoản trích theo lương dành cho công ty thương mại.

- Tìm hiểu phân hệ tổng hợp và quỹ.

- Thực hành hạch toán lương trên phân hệ tổng hợp và trả lương trên phân hệ quỹ.

- Dạy lý thuyết 1 số hàm cơ bản về excel.

- Thực hành cách tính giá vốn cho loại hình công ty dịch vụ trên excel.

- Hạch toán giá vốn vào phần mềm Misa.

- Thực hành tính giá xuất kho hàng tồn kho.

- Thực hành cách kiểm tra lỗi sai trên phần mềm.

- Hướng dẫn kiểm tra số liệu trước khi lên BCTC.

- Hướng dẫn đọc BCTC.

- Hướng dẫn kết xuất sổ, in sổ.

- Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ sang năm sau

16

- Tổng kết khóa học, làm bài test, hướng dẫn một số lưu ý khi phỏng vấn xin việc.

 

 2. Nội dung khóa học nâng cao trên phần mềm Misa

 Buổi  

Nội dung khóa học nâng cao trên phần mềm Misa

1-2

- Tổng quan về khóa học.

- Nhập dư đầu kỳ

- Giới thiệu bộ hồ sơ công ty Xây dựng- Sản xuất - XNK.

- Lý thuyết về chênh lệch tỷ giá,

- Giao bài tập về nhà.

3-4

- Thảo luận, giải đáp với học viên BTVN.

- Tìm hiểu sâu về lý thuyết hàng tồn kho

- Tìm hiểu phân hệ mua hàng hóa - dịch vụ trên phần mềm.

- Thực hành hạch toán nghiệp vụ hàng tồn kho, các loại chi phí khác trên phần mềm.

- Giao bài tập về nhà.

5-7

- Thảo luận, giải đáp với học viên BTVN.

- Lý thuyết về kế toán sản xuất, xây dựng.

- Hướng dẫn cách đọc dự toán xây dựng và định mức sản xuất.

- Tìm hiểu phân hệ tính giá thành trên phần mềm Misa.

- Thực hành tính giá thành cho các công ty xây dựng và sản xuất trên phần mềm.

- Chữa và giao bài tập về nhà.

8-9

- Thảo luận, giải đáp với học viên BTVN.

- Thực hành hạch toán nghiệp vụ bán hàng hóa-dịch vụ trên phần mềm.

- Giao bài tập về nhà.

10-13

- Thảo luận, giải đáp với học viên BTVN.

- Lý thuyết về lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng, sản xuất.

- Hướng dẫn cách lập bảng lương tự động

- Cách trộn hợp đồng lao động, in hợp đồng lao động hàng loạt

- Thực hành hạch toán lương và trả lương trên phần mềm.

- Hướng dẫn cách lên BCTC, kiểm tra lỗi sai, khấu trừ thuế, và hướng dẫn thực tế đánh giá chênh lệch tỷ giá và số dư ngoại tệ cuối kỳ

14

-Tổng kết khóa học, trao đổi, làm bài test, hướng dẫn một số lưu ý khi phỏng vấn xin việc


3. Nội dung khóa học Thuế

 Buổi  

Nội dung khóa học Thuế

1-2

-Tổng quan khóa học thuế.

- Học về hóa đơn: cách lập hóa đơn .

- Cách lập hóa đơn các trường hợp đặc biệt.

- Xử lý hóa đơn viết sai.

- Các trường hợp xử phạt về hóa đơn.

- Cách tra cứu đối chiếu hóa đơn đầu ra và hóa đơn đầu vào, giới thiệu cách làm việc với các trang liên quan như: hóa đơn điện tử, thuế điện tử, hóa đơn điện tử của cơ quan thuế quản lý.

3-6

- Học về thuế GTGT.

- Cách lập tờ khai thuế GTGT.

- Cách làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT.

- Cách tối ưu thuế GTGT.

7-9

- Học thuế TNCN.

- Cách tính thuế TNCN.

- Cách làm tờ khai thuế TNCN hàng tháng hàng quý.

- Cách làm tờ khai quyết toán thuế TNCN.

10-12

- Học về thuế TNDN và lệ phí môn bài.

- Doanh thu.

- Chi phí.

- Cách tạm tính lãi lỗ hàng quý.

- Cách tối ưu thuế TNDN.

- Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN.

 

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách!

DANH MỤC SẢN PHẨM

*DỊCH VỤ CÙNG LĨNH VỰC

Đào tạo khóa học kế toán doanh nghiệp

Các khóa đào tạo misa cơ bản, nâng cao, khóa kế toán thuế dành cho các đa dạng doanh nghiệp thuộc loại hình Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, Xây dựng và Xuất - Nhập khẩu, cung cấp giáo trình, phần mềm miễn phí, lộ trình đào tạo rõ ràng và chuyên sâu.

Dịch vụ đào tạo kế toán

Đến với các lớp học đào tạo kế toán của Phương Uyên bạn có cơ hội được miễn giảm đến 100% học phí, được thực hành làm báo cáo, tờ khai, quyết toán cùng các kế toán lâu năm và được hỗ trợ phỏng vấn, tìm kiếm việc làm tại Hà Nội.

Dịch vụ cung ứng nhân lực kế toán

Doanh nghiệp của bạn đang không tuyển được kế toán hay có hệ thống kế chưa ổn định? Hãy để chúng tôi cung ứng nhân lực kế toán làm việc ngay trong vòng 24h. Cam kết 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày nếu doanh nghiệp không hài lòng. Tìm hiểu ngay dịch vụ của chúng tôi!

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG UYÊN VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1, Ngõ 145/8, Đường Thạch Bàn, Tổ 4, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội

Hotline: 093 573 9868, 0968 939 529

Email: ketoanphuonguyen@gmail.com

Ms. Nguyễn Thị Hồng Hường

Ms. Nguyễn Thị Hồng Hường

Giám đốc

0968 939 529

Zalo icon Email icon

Ms. Nguyễn Thị Huyền

Ms. Nguyễn Thị Huyền

Phó Giám đốc

093 573 9868

Zalo icon Email icon

CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG UYÊN VIỆT NAM

Công Ty Cổ Phần Phương Uyên Việt Nam có trụ sở đặt tại Quận Long Biên, Hà Nội đã và đang trở thành một trong những "đối tác chuyên ngiệp và tin cậy hàng đầu tại khu vực miền Bắc trong các nghiệp vụ Thuế, Kế toán và Tài chính".

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG UYÊN VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1, Ngõ 145/8, Đường Thạch Bàn, Tổ 4, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội

Hotline: 093 573 9868, 0968 939 529

Email: ketoanphuonguyen@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG UYÊN VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 1, Ngõ 145/8, Đường Thạch Bàn, Tổ 4, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội
0108058862
@ Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG UYÊN VIỆT NAM. Designed by Trang vàng Việt Nam.